EURO Nyelviskola - Pest: 1072 Budapest Rákóczi út 12. | Tel: 061-267-9601, 061-344-0344, 0670-397-9729

EURO Nyelviskola - Buda: Budapest, Bartók Béla út 51 II/3 | 0670-422-3231

Nyilv. szám:
00705-2008
Válassz helyszínt, hogy hol szeretnél tanulni!

Nyelvvizsgák összehasonlítása

Jelen összeállításunkkal segítségedre szeretnénk lenni abban, hogy eligazodj a jelenleg legnépszerűbb nyelvvizsgák követelményrendszere között.

 

BME nyelvvizsga

 

A BME nyelvvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszéke fejlesztette ki.  BME vizsgarendszer kétnyelvű, valamint egynyelvű változatban is letehető, kétnyelvű vizsga esetén fordítási résszel bővül a vizsga. Lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és bármikor ismételhetők. Maga a nyelvvizsga három és fél órás, írásbeli és szóbeli részből tevődik össze. Nagyon fontos, hogy ismerd a feladat-megoldási stratégiákat, hiszen rengeteg bonyolult és hosszú szövegrésszel találkozol majd. A vizsgázók államilag elismert bizonyítványt kapnak, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.bmenyelvizsga.bme.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

A vizsga nem könnyebb, mint a többi nyelvvizsga-fajta Magyarországon, külön nehézsége, hogy a vizsgázó rengeteg bonyolult és hosszú szövegrésszel, emelt szintű szóanyaggal találkozik a feladatmegoldások során. Összességében elmondható, hogy olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik erősek a szövegolvasásban és értelmezésben, a nyelvtani készséget illetően mind írásban, mind szóban jól teljesítenek.

 

ECL nyelvvizsga

 

Az ECL (=European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsga az Európai Uniós tagországok konzorciuma által létrehozott nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgarendszer, így nemzetközi és államilag elismert bizonyítványt is kapnak a vizsgázók. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetben, a hivatással/fogalalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni. A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, így csak komplex C típusú vizsga letéte lehetséges; a vizsgázók nem kaphatnak részbizonyítványt.

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.ecl.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Ami megkülönbözteti ezt a nyelvvizsgát a többitől az a tény, hogy nem tartalmaz nyelvtani feladatot, így elsősorban azoknak ajánlott, akik jobbak az olvasott és hallott szövegértés terén.. A hallott szövegértési feladat itt azonban nehéz, dialektusban beszélő szereplők és háttérzajok nehezíthetik a listeninget. A szóbeli része a vizsgának azonban könnyebben teljesíthető.

 

 

TELC nyelvvizsga

 

A The European Language Certificates (TELC) Európa szerte elfogadott nemzetközi nyelvvizsgarendszer, melynek főbb jellemzője a kommunikativítás és a köznapi élethelyzetekben előforduló szituációk megfelelő alkalmazása. A vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó nemzetközileg elismert bizonyítványt kap kézhez, mely egyúttal Magyarországon államilag elismert, így érettségihez, felvételihez,diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.

Legnagyobb előnye, hogy a szóbeli részére időszakosan kerül sor, mindenkit visszahívnak egy adott időpontra, tehát nem kell egész nap bent várakozni.

Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.telc.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

A TELC nem a legkönnyebb vizsgák közé tartozik, mindenképpen olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik főként az írott, de a hallott szövegértés terén is erősek , akik jól és gyorsan tudnak olvasni, és általában véve jól bánnak az idővel.

 

EUROEXAM nyelvvizsga

Az EUROEXAM nyelvvizsgarendszert az International House fejlesztette ki. Egy- és kétnyelvű változata van, amelyek közül választani lehet. Mindenütt érvényes, államilag elismert bizonyítványt ad.
Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.euroexam.org oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Az Euroexam olyanok tanulóknak ajánlott, akik erősek a kommunikációban, kétnyelvű vizsga esetén - fordításban és közvetítésben.


ITK-ORIGO nyelvvizsga

 

Az ITK-ORIGO államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.  Az írásbeli és szóbeli részvizsgák külön is letehetők, komplex C típusú vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.itk.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Egyesek szerint az Origó a legnehezebb vizsga mindközül, ugyanis a pontozásnál a rossz válaszokra mínusz pontokat is osztogatnak, ezért mind írásban, mind szóban is fel kell készülni a nyelvtan helyes használatára. Olyan tanulóknak ajánlott, akik nagy és stabil szókinccsel rendelkeznek; akik szeretik a fordítást. Összességében, akiknek nagy rálátásuk van a nyelvtani rendszerre.


IELTS nyelvvizsga

 

International English Language Testing System (IELTS) egy külföldi egyetemeken elfogadott nemezetközi nyelvvizsga bizonyítvány.

A vizsga ugyanúgy két részből áll (szóbeli nyelvvizsga és írásbeli nyelvvizsga) mint a legtöbb magyarországi nyelvvizsga. Az IELTS nyelvvizsga  egy 0-9 pontos skálán méri az angol nyelvtudást.

Pontozás: B1: 4.5-5.0, B2: 5.5-6.5, C1: 7.0-8.0, C2: 8.5-9.0

 

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.britishcouncil.org/hu oldalon olvashatók.

 

Dexam nyelvvizsga

 

A Debreceni Egyetemen kifejlesztett egynyelvű angol nyelvvizsga, mely a kommunikatív célok megvalósításához szükséges általános nyelvtudást méri alap (B1)-, közép (B2)- és felsőfokon (C1), a vizsgázók érdeklődésének megfelelő témakörökben (humánmodul vagy reálmodul) méri. A humánmodul leginkább a művészet, zene, irodalom, történelemmel kapcsolatos témakörökre épül, míg a reálmodul a természettel, állatvilággal, számítástechnikával, felfedezésekkel kapcsolatos területeket érinti. A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a vizsgázók már a vizsgára való jelentkezéskor megjelölhetik, hogy kivel szeretnének vizsgázni.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.dexam.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Azon tanulóknak ajánljuk a Dexam nyelvvizsgát, akik kommunikációs készségüket szeretnék előtérbe helyezni, valamint az adott modul (humán/reál)  aktív szókincsével rendelkeznek.

 

Társalkodó nyelvvizsga

 

A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amelyet a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontja fejlesztett ki, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. Három szinten, alap (B1)-, közép (B2)- és felsőfokon (C1) méri a vizsgázók tudását német és angol nyelvből. Angol nyelvből egynyelvű nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására is jogosult. A  kétnyelvű szóbeli vizsgán szótár nem használható, ezért mindenképpen célszerű aktív szókinccsel rendelkezni a hétköznapi, társalgási témákat illetően.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.tarsalkodo.kodolanyi.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Azon hallgatóknak ajánljuk a társalKODÓ nyelvvizsgát, akik jártasan a mindennapi témákban, valamint képesek önálló témakifejtésre. Az írás valamint az olvasás készségük megfelelő, nyelvismeretük stabil az írásbeli nyelvvizsga megszerzéséhez.

 

 


Euro Nyelviskola, Budapest - a gyors eredmények specialistája! Velünk a nyelvtanulás könnyű és egyszerű!
1072 Budapest, Rákóczi út 12. E-mail:euro-nyelviskola@euro-nyelviskola.hu Tel: 344-0344, Nyilvántartási szám: 00705-2008
Adatvédelmi irányelvek Netötletek