BME nyelvvizsga

A BME nyelvvizsgát a Budapesti Műszaki Egyetem tanszéke fejlesztette ki. Maga a nyelvvizsga három és fél órás, írásbeli és szóbeli részből tevődik össze. Nagyon fontos, hogy ismerd a feladat-megoldási stratégiákat, hiszen rengeteg bonyolult és hosszú szövegrésszel találkozol majd. A vizsgázók államilag elismert bizonytíványt kapnak.

Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

Pontozás: A nyelvvizsga 60 ponttól sikeres.

Az írásbeli vizsga négy részből áll, amelyek hosszú és bonyolult szövegeket tartalmaznak.

  • nyelvismeret: ennek egyik része egy szöveg, melynek 20 hiányos elemét kell kitölteni 25 megadott szó vagy kifejezés alapján. Érdemes egyszerre elolvasni a szöveget és kipótolni a hiányzó részeket, ha valamit nem tudsz, hagyd ki, a végére kevesebb marad. A második részben alternatívák közül kell választani, ennek feltétele az egyszerű szóösszetételek és kifejezések ismerete. Szótár használata csak ennél a feladatnál nem megengedett.
  • olvasott szövegértés: megadott mondatokkal kell kipótolni az adott szövegből hiányzó részeket.
  • levélírás: szabadon választhatsz hivatalos és baráti levél közül, azonban bármelyiket is választod, mindig figyelned kell a megfelelő levélformátumra (címzés, megszólítás, formai követelmény); minden megadott gondolatra térj ki, illetve a levél nyelvezete, stílusa illeszkedjen a tartalomhoz.
  • fordítási feladat: ennél a feladatnál mindig törekedni kell a szöveghűségre, magyarságra, arra, hogy ne szóról-szóra add vissza a történetet, hanem úgy, mintha fogalmazást írnál.

A szóbeli vizsgán a vizsgáztatóval történik a kommunikáció. Először mindennapi témákról beszélgettek, majd egy kép alapján kell egy történetet elmesélned. Ezután egy könnyed szituációs feladatban bizonyíthatsz.


http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/