Nyelvtanulási tippek

Hogyan tanuljak könnyebben idegen nyelvet?

A már számtalan könyvesboltban kapható könnyített olvasmányok nemcsak abban segítenek, hogy gyorsabban fejlődjünk az olvasásban, de nyelvtanulásunkat izgalmassá, szórakoztatóvá is teszik. Minden nyelvi szinten hatalmas választék áll rendelkezésre, s ki-ki találhat az őt érdeklő témában nekivaló olvasmányt. A könyvek feladatokat is tartalmaznak, sokukhoz kazetta is kapható, így a beszédértési képességet is fejlesztik. Ilyen könyvek minden nagyobb könyváruházban kaphatók, de fellelhetők kisebb könyvesboltokban is, mint pl a Libra Books Kft boltjában: 1085 Bp. Kölcsey u. 2. Jó ha szokásunkká válik, nem sok, minden nap legalább 3-4 oldalnyi idegennyelvű szöveg olvasása. Olvasáskészségünk fejlesztése mellett szépen fog fejlődni szókincsünk is, s lassan lépegethetünk egyre feljebb és feljebb a különböző nehézségi fokozatú olvasmányok képzeletbeli létráján.


BESZÉDÉRTÉS FEJLESZTÉSE

 • A helyes kiejtés elsajátítása kulcsfontosságú, mert ha nem jó a kiejtésünk az anyanyelvi beszélgető partnert sem fogjuk megérteni, hisz a szónak nem a valós kiejtését várjuk.
 • A szinte minden könyvesboltban kapható könnyített olvasmányokhoz kapható kazetták segítenek abban, hogy amit olvasunk, lássuk is: egyszerre lássuk és halljuk a leírt szavakat, mondatokat.
 • Segíthet a beszédértés fejlesztésében a külföldi TV csatornák nézése vagy az idegen nyelvű rádióműsorok hallgatása. Ezek főleg a középhaladó szinten lévő hallgatók számára lehetnek hasznosak. Ha olyan szöveget hallgatunk, amelyben az idegen szavak száma nem gátol meg minket a műsor élvezetében, valamint az elhangzottak nem állnakírásban rendelkezsünkre,érdemes annyi szót lejegyezni egy kis noteszbe, amennyit csak tudunk: próbáljuk nyelvi tapasztalataink alapján "megjósolni", kikövetkeztetni a helyesírásukat s utána kikereshetjük őket a szótárból. Ha van rá módunk készítsünk magnófelvételt az adott műsorról. Ezáltal annyiszor hallgathatjuk meg a minket érdeklő szöveget, amennyiszer időnk és türelmünk engedi.
 • Kitűnő segédeszköz a helyes angol kiejtés gyakorlásához pl. Siptár Péter és Kovács János: Angolra hangolva c. könyve, 6 db hangkazettával. A könyv megismerteti az olvasót a fonetikus jelrendszerrel is.
 • A DVD megjelenése óriási előrelépést jelentett a nyelvtanulás terén. Megnézhetjük kedvenc filmünket szinkronizálva, eredeti nyelven és/vagy feliratozva, ami által lehetővé válik, hogy azt nyelvileg "kielemezzük", szavakat, mondatokat, kifejezéseket tanuljunk.Nagy előnyük ezeknek a , filmeknek, hogy az élő idegennyelvet tükrözik, ma divatos, gyakran használt nyelvi paneleket tanulhatunk belőlük.
 • Ma már az Internet is valóságos kincsesház a hanganyagok tekintetében. A különféle, nyelvtanulóknak szóló oldalak mellett híroldalak (pl. CNN) videóanyagait is érdemes megnézni.


SZÓKINCS-FEJLESZTÉS

 • Ha csupán a szótárfüzetünkből tanuljuk a szavakat, a szavak adott sorrendje megkönnyíti a felidézést, vagyis: az egyik szó "hívja" a másikat. Ezért gyakran megtörténik, hogy ha egy helyzetben szükségünk van egy szóra, egyszerűen nem jut eszünkbe, képtelenek vagyunk felidézni.
 • Ha szeretnénk, hogy az adott helyzetben nagy biztonsággal eszünkbe jussanak a szükséges szavak, nem elég a szótárfüzetünkből való "lineáris" tanulás. Olyan módszert kell választanunk, amely a hirtelen felidézést gyakoroltatja.
 • Ilyen például a szókártya készítés. A szavakat kártyákra írjuk: egyik oldalára a magyar jelentést, a másik oldalára a kiejtést.
 • Hasznos a témakör szempontjából összetartozó szavakat, kifejezéseket együtt tanulni. Az ember összegyűjtheti őket témákra lebontva. Készíthetünk pl. ún fogalmi hálót, ahol egy nagyobb témakör nevét egy kis körbe rajzoljuk és ebből a témakörből fognak elágazni az altémák. Például: UTAZÁS. Ebbőlfognak elágazni egyenes vonallal újabb körök: vízi, szárazföldi, légi. És ezeknek is lesznek alkategóriáik, Pl: légi "igék" travel, book, check in, fasten, stb. Ezekből pedig elágaznak a hozzájuk tartozó főnevek, ha vannak: pl. travel by plane, book a flight, fasten your seat-belt. A "légi" alá tartozhatnak még helyek ,mint pl: check-in desk, baggage reclaim, arrival hall, stb. A lényeg, hogy mindenből összegyűjtsük a legszükségesebbeket. Tetszés szerint mindenk ikialakíthatja saját fogalmi hálóját.
 • Szemben a tematikailag nem összetartozó szavak tanulásával, ennél a szótanulási módszernél nem baj, ha egyik szó hívja elő, azaz segít felidézni a másikat, mert ha téma szempontjából összetartoznak a szavak, várhatóan ugyanabban vagy hasonló szituációban lesz szükség rájuk.
 • A szótanulás sok ember számára nemszeretem feladat. A legjobb volna, ha a szavak csak ugy beleröppennének a fejünkbe. A számítógépes szókincsfejlesztő játékok nagyban megkönnyítik és elősegítik a szótanulást, számtalan ilyen játékot találhatunk az interneten is.
+50 óra ajándék